Hotel Norge i Bergen er en fin ramme rundt årsmøtet til Norske Skipsverft.

Norske Skipsverft avholder årsmøtet 2023 i Bergen

Tradisjonen tro avholder Norske Skipsverft sitt årsmøte i Bergen. I år er datoene 24. og 25. mars 2023.

Årsmøtet er bransjeforeningen Norske Skipsverft sitt høyeste organ. Her møtes representanter for de 22 medlemsverftene for nytte og til hygge. Tidsaktuelle saker diskuteres og det sosiale pleies.

Etter at de formelle sakene er gjennomført, inviterer styret medlemmene til to dager preget av interessante foredrag og gode diskusjoner. Temaer er aktuelle saker som opptar reparasjon-/serviceverftene så vel som nybyggingsverkstedene. Politikk, virkemiddelapparatet og markedssituasjonen skaper engasjement blant årsmøtedeltakerne.

Tre av deltakerne på årsmøtet 2022: Fra v. Hans Jørgen Fedog, Einar Kaspar Engesvik og Gunnar Jan Oma.

Møtestart er fredag 24. mars kl. 09.00 med avslutning kl. 16.00. Festmiddag på Hotel Norge by Scandic om kvelden. Alle overnatter på hotellet. Årsmøtet fortsetter etter frokost lørdag 25. mars med en halvdagssamling frem til og med lunsj på samme sted.

Sekretariatet holder i disse dager på med siste finpuss av årsmøteprogrammet som straks er klart for utsendelse til medlemmene. Har du innspill/kommentarer, ja så hører vi så gjerne fra deg!