Bjørkeli, Engesvik Og Oma

Tre av deltakerne på årsmøtet 2022: Fra v. Hans Jørgen Fedog, Einar Kaspar Engesvik og Gunnar Jan Oma.