Styreleder Hugo Strand er adm.dir. ved Fitjar Mek. Verksted AS. Her fra NSSM sin temadag 2017.

Norske Skipsverft bekymret for et ordre-vakuum

Styret i Norske Skipsverft er svært tilfreds med regjeringens næringsvennlige industripolitikk, men er urolig for at farten nå er lav i forhold til ny ordreinngang. – Vi er tilsynelatende i en vakuumperiode hvor vår mange av kunder sitter på gjerdet i påvente av at ordningen skal tre i kraft, uttaler styret.

– Det er gledelig at regjeringen foreslår en ny låne- og garantiordning for finansiering av skip kontrahert av norsk reder ved norsk verft også når skipet skal brukes i Norge, fastslår styreleder Hugo Strand på vegne av Norske Skipsverft. Samtidig er han bekymret for det som oppleves som en «vakuumperiode» fra nyheten om ordningen ble kjent og frem til den blir operativ en gang på nyåret.

Hugo Strand beskriver situasjonen ved å vise til Norske Skipsverft sin statistikk over nykontraheringer (hver større enn 50 mill. kr). – I første kvartal i år registrerte vi nybyggingskontrakter for 3,8 milliarder kroner, forklarer han. – I annet kvartal endte ordreinngangen på 5,2 milliarder kroner. Tallene viser at tredje kvartal (nyheten om den positive ordningen ble kjent 29. august) endte på sørgelige 822 millioner kroner. For oktober er det registrert ordrer for 250 mill. kroner.

– Vi er helt trygge på at regjeringen samt GIEK og Eksportkreditt Norge er på ballen og arbeider aktivt for en rask implementering, men samtidig føler vi altså en viss uro, uttaler Hugo Strand på vegne av styret i Norske Skipsverft.

Temaet er også omtalt på nett.no.