Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var klinkende klar i sin tale. - Det blir fryktelig mye dyrere å operere fossilskip etter 2030 (nr. 2 fra venstre). Til høyre for ham står stortingspolitikerne Helge Orten (H) og Lars Haltbrekken (SV).

Norske skipsverft må prioriteres!

15. august 2023, Arendalsuka: Det blir fryktelig mye dyrere å operere fossilskip etter 2030.

På GSP-seminaret på Arendalsuka var Narve Mjøs, direktør i Grønt Skipsfartsprogram, klar i sin tale: – Norske skipsverft må prioriteres! Og viste til hva som aksepteres i EU.

Mens fornyelsen av fergeflåten beskrives som bølge #1 i lav- og nullutslippstransformasjonen, fylles ordreboken i GSPs program opp med bølge #2. Grønn skipsfart, utslippsfri transport på sjø vil være et viktig virkemiddel for å kunne nå klimamålene og omstille maritim næring til morgendagens krav. Og Norge leder an i utviklingen for reduserte utslipp fra skip.

I Grønt Skipsfartsprogram (GSP) er mer enn 20 prosjekter med om lag 40 nullutslippsskip klargjort for å bli bygget. – Til tross for stor vilje og entusiasme, kvalitetsmessig engineering og omfattende analyser, ser vi at investeringsbeslutningene for å realisere disse skipene stopper opp i styrerommene, beklaget Narve Mjøs.

Utviklingen går altså ikke som ønsket. Eller som GSP-direktøren formulerte seg: – Ting går i feil retning. Og naturlig nok er det vanskelig å få rederier til å kontrahere hydrogen- eller ammoniakkskip så lenge verken distribusjonsnett eller driftskostnad er avklart.

Norske verft mer konkurransedyktige

Adm.dir. Torkild Torkildsen i Torghatten Nord fortalte at de norske skipsverftene nå er mer konkurransedyktige på pris enn bare for noen måneder siden. – Vi regner med å lande byggekontraktene på de to hydrogenfergene over Vestfjorden i løpet kort tid, sa han uten, å kunne forskuttere om kontraktene plasseres innenlands eller utenlands.

Det politiske budskapet på seminaret var imidlertid klingende klart. – Det blir mye dyrere å forurense, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

En budsjettlekkasje om krav om nullutslipps offshore supply-skip på norsk sektor, underbygger alvoret i omstillingen i sjøverts transport. Les mer her.

I et prosjekt om verdens første helt utslippsfrie lasteskip, M/S «With Orca», er man ikke interessert i norsk bygging. Lars Erik Marcussen fra Heidelberg Materials var tydelig på at omstillingen koster mer enn den smaker. – Det har blitt for dyrt, sa Marcussen. – Fortsatt skal hydrogen konkurrere mot langt billigere drivstoffkilder, og da er hydrogen vanskelig å regne hjem.

Klima- og miljøministeren kontret raskt. – Tenker man å investere i fossilskip i dag, blir det fryktelig mye dyrere å operere disse etter 2030, avsluttet han..