Fra v.: Inge-Jonny Hide, daglig leder Myklebust Verft, Agnar Lyng, daglig leder Stadyard og jurist Tore Samuelsen, deltok sammen med Norske Skipsverft og Asle Strønen på møtene med Næringsdepartementet og Eksportfinansiering Norge.

Norske Skipsverft møtte NFD og Eksfin

Sammen med Myklebust Verft og Stadyard diskuterte Norske Skipsverft behovet for øket statlig medvirkning innen nye finansieringsløsninger, og da særlig i forhold til risikoavlastning.
Norske skipbyggingsprosjekter blir stadig mer miljø-optimaliserte og også mer avanserte. For mange verft er denne utviklingen svært krevende. Byggekompetansen og produksjonskapasiteten er på plass. Men med stadig høyere prosjektkostnader kan egenkapitalkravet bli en begrensende faktor.
Norske Skipsverft med Asle Strønen, Inge-Jonny Hide, Myklebust Verft, Agnar Lyng, Stadyard og jurist Tore Samuelsen deltok derfor i møter med Næringsdepartementet og den nye etaten Eksportfinansiering Norge for å diskutere mulighetsrommet for statlig risikoavlastning og økte statsandeler i Eksfin sin produktportefølje.
Poenget til Norske Skipsverft at uten en mer bevisst holdning til statlige finansierings- og garantiordninger, vil norsk verftsindustri tape kampen om viktige innovasjonsprosjekter.