Redigert Bilde

De kaller seg Verftsalliansen. Fra v. Ivar Engan, Stål Heggelund, Asle Strønen og Arnfinn Ingjerd.