1

Viktige temaer, men hyggelig tone mellom politisk ledelse i NFD og næringen. Nr. to fra h., statsråd Bjørnar S. Skjæran, flankeres av Lars C. Andersen (til v.) og Asle Strønen. Foto: NFD