6

Gode diskusjoner i Nærings- og fiskeridepartementet.Foto: NFD