Illustrasjon: Møre Maritime AS.

Nova Sea Aquaservice kontraherer ved Sletta Verft

I forrige uke offentliggjorde Sletta Verft AS kontrakt på bygging av et nytt serviceskip for havbruksnæringen.

Verftet som er hjemmehørende i Mjosundet har lang erfaring med bygging av fartøyer for oppdrettsnæringen. På referanselisten står også fiskebåter, brønnbåter og taubåter, men havbruk har nok størst oppmerksomhet i disse tider. Man har også stor kapasitet på service- og reparasjonsoppdrag for dette fartøysegmentet.

Det var i uke 14 at Sletta Verft AS signerte kontrakt med Nova Sea Aquaservice AS om bygging av et servicefartøy for levering i mai 2019. Fartøyet er verftets byggenummer 171 og har loa 25 meter med bredde 10,60 meter. Designen er utviklet av Møre Maritime AS.

Sletta Verft ønsker ikke å offentliggjøre kontraktsummen, men bekrefter at den er på mer enn 50 millioner kroner. Du kan lese mer om den gode ordresituasjonen for verftet her.

Ved å åpne «Referanselisten» på nssm.no kan du lese mer om M/S «Frøy Fighter», et av de mange fartøyene levert fra Sletta Verft AS.