Ronny Lakselv har overtatt som daglig leder ved Hellesøy Verft AS.

Ny daglig leder ved Hellesøy Verft AS

Ronny Lakselv tiltrådte medio august 2020 som ny daglig leder ved Hellesøy Verft AS.

Ronny Lakselv har arbeidet ved verftet siden januar 2008. I løpet av disse årene har han hatt ulike stillinger i virksomheten og har de senere år arbeidet som salgs- og innkjøpssjef.

Avtroppende leder Øystein Hellesøy går samtidig over til å utføre nye oppgaver ved skipsverftet, nå som arbeidende styreformann og prosjektkoordinator. Styret og de ansatte er godt fornøyd med at dette nå er på plass.

– Vi har den siste tiden hatt sterkt fokus på å kartlegge og gjennomføre positive tiltak som kan videreføre den tradisjonsrike skipsbyggingen ved utrustningsverftet på Løfallstrand. Et viktig grep i denne prosessen har vært å styrke ledelsen ved verftet. Denne administrative omorganiseringen er et naturlig og nyttig grep i denne prosessen, uttaler styret i en kommentar til utnevnelsen.