Vi gratulerer Fiskerstrand med ny stor flytedokk. Løftekapasiteten er på 12.000 tonn.

Ny flytedokk ved Fiskerstrand Verft

Fiskerstrand har investert i en 165 meter lang ny flytedokk. Med denne anskaffelsen øker verftet sin løftekapasitet av skip fra dagens 7000 tonn til hele 12.000 tonn. Nye markeder og fremtidens miljøkrav ligger til grunn for investeringen. Dokken er operativ primo november 2019.

Etter fire måneder med oppgraderinger, fornying, rengjøring og maling i Polen, ankom den nye dokken Ålesund i dag onsdag 16. oktober. I løpet av neste uke vil den bli plassert og forankret ved Fiskerstrand Verft. Den gamle dokken er solgt til Belgia.

Flytedokken, som ble opprinnelig bygget i St. Petersburg i 1970, har gjennomgått en omfattende oppgradering og fornying i Polen, og den fremstår nå som en svært formålstjenlig og god dokk. Fiskerstrand investerer i ny dokk med fokus på nye markeder, effektivitet, øket kapasitet og for å kunne møte nødvendige miljøkrav.

Den nye dokken vil bli utrustet med blant annet følgende utstyr:

  • Servicebrønn for azimut thrustere (kan senke thruster ned i dokken)
  • Hydrauliske sidestøtter for understøttelse av båtene i dokken. Dette gir en effektiv og sikker dokkingsoperasjon
  • Oppsamlingssystem for spillvann fra rengjøring og høytrykksspyling av skip (unngå utslipp til sjø)
  • Øket kapasitet for landstrøm

Dimensjoner for den nye dokken:

  • Lengde 165 meter og bredde innvendig dokk 27,4 meter
  • Inndokkingsdybde 7,8 meter på 1,4 meter kjølputer
  • Løftekapasitet av skip 12.000 tonn
  • Krankapasitet; 2 kraner hver maks. 15 tonn

Den nye dokken vil være et betydelig bidrag for verftet til å møte fremtiden på en effektiv og fremtidsrettet måte og vi planlegger at den skal være operativ og i bruk fra begynnelsen av november, heter det i en uttalelse fra verftet. Alle ansatte ser med glede frem til å ta den nye dokken i bruk.