M/S "Kong Harald".

Ny Hurtigruten-kontrakt til Myklebust

Myklebust Verft i Sande har i lag med Kongsberg Maritime inngått kontrakt med Hurtigruten Norge om ei større miljøoppgradering av M/S «Kong Harald».

Dermed har verftet sikra kontraktar på to av dei tre hurtigruteskipa som skal gjennom ei større, grøn oppgradering («Richard With», «Kong Harald» og «Nordlys»

M/S «Richard With» i Bergen.

Kongsberg Maritime har valt ein partnermodell for oppgraderingsoppdraget dei har fått av Hurtigruten Norge. Myklebust Verft har no fått oppdraget med dei to første skipa med mulegheit for å få også det tredje.

Alle dei tre skipa skal byggast om til hybrid framdrift. Det inneber mellom anna at motorane skal bytast ut med nye og meir energieffektive modellar. I tillegg skal det installerast batteripakkar om bord, og propulsjonen skal oppgraderast. – Vi er glade for å ha Myklebust med på laget i eit så komplekst prosjekt, sier Geir Oscar Løseth, VP Sales, Aftermarket Advanced Offerings i Kongsberg Maritime.

Oppgraderinga av fartøya skjer trinnvis i perioden frå 2022 til 2023. I følgje Hurtigruten Norge er oppgraderinga ein del av planane om å kutte CO2-utsleppa langs Norskekysten med minst 25 prosent.

Administrerande direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge er glad for at nettopp Myklebust skal stå for oppgraderingane. – Når vi no gjer våre skip meir miljøvenlege, er vi veldig glade for at det blir utført i Norge av Myklebust, som sikrar både kvalitet og at vi kan bidra til norske arbeidsplassar, seier Felin.

Inge Jonny Hide, Myklebust Verft.

– Vi er stolte over å kunne bidra til at eldre fartøy både får forlenga levetid og ikkje minst at dei får installert nye, moderne energiløysingar om bord, seier dagleg leiar Inge-Jonny Hide ved Myklebust Verft. – Skal det bli eit grønt skifte innan skipsfarten så må også den seglande tonnasjen oppgraderast. I mange tilfelle er det også positivt for miljøet å kunne bruke seglande fartøy lengst mogeleg i staden for å måtte skrote og bygge alt nytt frå grunnen av.