- Det er alvorlig mye aktivitet i markedet for tiden, rapporterer daglig leder ved Larsnes Mek. Verksted AS, Jarle Gunnarstein (til høyre). Til venstre står Odd Einar Sandøy, reder og daglig leder i Rostein AS. Sammen flankerer de gudmor Kristine Heggdal Kringstad. Foto: Glen Bradley

Ny kontrakt til Larsnes Mek. Verksted

– Flere ansatte, overskudd og øket omsetning er status for verftet på Larsnes. Dette var oppslaget i Sunnmørsposten forleden.

Lørdag den 13. mai 2017 var en stor dag både for brønnbåtrederiet Rostein AS og for skipsverftet Larsnes Mek. Verksted AS. Da feiret det familieeide rederiet dåp av sist nyeste skip, M/S «Ro West», samtidig som det offentliggjorde nok en nybyggingskongtrakt ved verftet på Larsnes.

Larsnes Mek. Verksted AS leverte «Ro West» i god tid før oppstart på langtidskontrakt med Marine Harvest region Vest, og med denne siste tilveksten har Rostein fire store brønnbåter som er på langtidskontrakt med Marine Harvest.

Bidrar til norsk verdiskaping

Alle Rostein sine 13 fartøyer er utrustet i Norge, står oppført i norsk skipsregister og representerer store, positive ringvirkninger for norsk leverandørindustri. Miljøteknologi har vært viktig i en årrekke og blant annet er den siste serien av skip utrustet med trinnvis energiproduksjon med sine fire Yanmar generatorer. Skipsdesignet og mange av løsningene om bord er et resultat av mangeårig utviklingsarbeid mellom rederiet og samarbeidspartnere. Leveransen av «Ro West» representerer også fortsettelse på mange års samarbeid mellom rederiet og Marine Harvest. Gudmor for «Ro West» var Kristine Heggdal Kringstad.

Ny båt leveres i mai 2018

Rostein AS benyttet dåpsdagen til å offentliggjøre plassering av enda en nybyggingskontrakt ved Larsnes Mek. Verksted. Den nye brønnbåten får kapasitet på 3.500 m3 og blir bygget på samme tekniske plattform som «Ro Arctic», «Ro Server», «Ro West» og «Ro North».

Daglig leder ved verftet, Jarle Gunnarstein, forteller til nssm.no at verftet nå har kontrakter for ca. 750 millioner kroner. – Etter leveringen av «Ro West» har vi fem båter under bygging, sier Gunnarstein. – Det er tre not-/snurrevadbåter av NVC 126 design, en fiskebåt av NVC 312 design samt den nye brønnbåten til Rostein som er av SK 6000 DE II design.

 

«Ro West» er det 4. fartøyet bygget over samme lest som Larsnes Mek. Verksted leverer til Rostein. Kontrakt på et 5. skip ble offentliggjort på dåpsdagen til «Ro West». Foto: Glen Bradley