Vår nye næringsminister, Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet.

Ny minister med risikoavlastning

Vår nye næringsminister Jan Christian Vestre deltok nylig på Debatten på NRK. Han la listen høyt for en ny og aktiv næringspolitikk. Norske Skipsverft inviterer til dialog.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) deltok rett etter utnevnelsen på NRKs Debatten-program. Han var en tydelig debattant og poengterte «at Norge trenger et virkemiddelapparat og ordninger som i større grad jobber sammen med bedriftene». – Bedriftene trenger kompetanse og risikoavlastning, fastslo statsråden.

So far, so good. Norsk verftsindustri er verdensledende. Høy innovasjonstakt med bruk av avantgarde-teknologi pusher kjente grenser. Innenfor ferger, hurtigbåter, havvind-skip, brønnbåter, prosessbåter, fiskebåter, arbeidsbåter til havbruk samt satsing på bygging av autonome fartøyer, er norske skipsverft helt i front av det grønne skiftet til sjøs. Innen service og vedlikeholds markedet er våre verft state-of-the-art med ombygging til hybrid drift eller helelektriske løsninger. Næringen har høy grad av egenutviklede FoU-prosjekter, men deltar også i samarbeid med SINTEF, NTNU, grønne hub’er og inkubasjonsmodeller.

Men i Norge er fasiten for virkemiddelapparatets produkt- og tjenestetilbud innrettet direkte mot verftene 0. Punktum.

Vi griper derfor om statsrådens ord «risikoavlastning» og gjør det til et begrep om nytenkning for en ny norsk skipsverftspolitikk. Øket risikoavlastning vil bidra til øket nasjonal verdiskaping og øket eksport. Det eksisterer i dag en rekke Eksfin-produkter for skipsverftenes kunder og leverandører, men altså 0 til skipsverftene selv.

Som bransjeorganisasjon forventer Norske Skipsverft at næringsminister Vestre setter handling bak sin ordbruk. I første omgang kan han invitere til dialog om et statlig engasjement for finansierings- og garantiordninger, deriblant «risikoavlastning», som skipsverftene kan høste av.