Bygg nr. 185 fra Sletta Verft AS. Ill.: Møre Maritime

Ny stor kontrakt til Sletta Verft AS

Kun dager etter at Sletta Verft AS offentliggjorde kontrakt på bygging av en arbeidskatamaran til Lerøy Aurora, kunngjør verftet kontrakt på bygging av en 19,90 x 10,60 meter servicebåt for Frøy Akvaressurs AS.

Mandag 20. januar 2020 skrev Sletta Verft AS kontrakt med Frøy Akvaressurs AS om bygging av en servicebåt for havbrukoperasjoner. Bygg nr. 185 blir på 19,90 x 10,60 meter og skal bygges i stål. Skipet har grønn profil og utrustes med dieselelektrisk løsning og batteripakke. Nybygget er designet av Møre Maritime i Kristiansund med designbenevnelse Macho20. Levering er avtalt til februar 2021.

Bygg nr. 185 er spesielt utviklet for avanserte og tunge servicearbeider i forbindelse med havbrukoperasjoner. Det er lagt vekt på robuste og enkle løsninger for god driftsvennlighet. Stor propell, lettdrevet skrog og diesel-elektrisk løsning og batteripakke, gir god miljøprofil og lavt drivstofforbruk. Et stort arbeidsdekk på 120 m2 med verksted og servicerom, samt lasterom på 50 m3 gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner. Broløsningen med særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skutesiden, bidrar til å sikre arbeidsoperasjonene på dekk.

Hoveddata:

Lenge oa 19,90 meter med største bredde 10,60 meter.

Kapasiteter:

Lasterom 50 m3, dieselolje 25 m3 og ferskvann 24 m3.

Innredning:

Fire lugarer med eget toalett, våt- og tørrgarderober, vaskerom, messe, dagrom og bysse samt storesrom.