Sletta Verft skal nok en gang bygge en kraftig servicebåt for Frøy Akvaressurs. Illustrasjonen viser fartøyet Macho20

Ny stor kontrakt til Sletta Verft AS

Sletta Verft inngikk den 19. februar 2019 kontrakt med Frøy Akvaressurs AS om bygging av en servicebåt for havbruksoperasjoner.

Bygg nr. 180 blir på 19,90 x 10,60 meter og skal bygges i stål. Skipet har grønn profil og utrustes med diesel-elektrisk løsning og batteripakke. Skipet er designet av Møre Maritime i Kristiansund og skal leveres januar 2020. – Vi vil takke Frøy Akvaressurs for det gode samarbeidet vi har og vi ser fram til å levere nok et innovativt servicefartøy til rederiet, sier daglig leder Kåre Sletta i en kommentar

Om skipet

Skipet er spesielt utviklet for avanserte og tunge servicearbeider i forbindelse med havbruksoperasjoner. Det er lagt vekt på robuste og enkle løsninger for god driftsvennlighet. Stor propell, lettdrevet skrog og diesel-elektrisk løsning og batteripakke gir miljøprofil og lavt drivstoff forbruk.

Broløsningen med særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, bidrar til å sikre arbeidsoperasjoner på dekk. I innredningen er fire lugarer med eget toalettrom, messe-/dagrom og bysse, våt- og tørrgarderobe, samt gode lagerrom.

Det store arbeidsdekket på 120 m2 med verksted og servicerom samt lasterom på 50 m3 gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner.

Skipsdesignet har følgende kapasiteter: Lasterom 50 m3, dieselolje 25 m3 og ferskvann 24 m3.