FMV AS har lang erfaring med bygging av fiskefartøyer. Nybygget til Cetus blir første av SALT design.

Nybyggingskontrakt til Fitjar Mek. Verksted

Rederiet Cetus AS på Karmøy har kontrahert en topp moderne pelagisk tråler av SALT design ved Fitjar Mek. Verksted. Kontraktsverdien er opplyst til ca. 200 mill. kroner.

Verftsdirektør Hugo Strand er selvsagt svært fornøyd med tilliten som er vist verftet. – FMV er 60 år i år og jeg kan ikke tenke meg en kjekkere gave til våre ansatte enn et slikt prosjekt, sier Strand som blir å treffe på Nor-Shipping på Lillestrøm i uke 22.

Nybygget omtales som «svært miljøvennlig, effektivt og moderne». Det får en lengde på 65 meter med 14 meter bredde. Aleksander Vedø og Helge Olav Vikshåland fra Cetus AS har store forventninger til sin nye båt. Rederiet er også svært tilfreds med at fartøyet designes og bygges lokalt.

God ordrebok

Fitjar Mek. Verksted AS har en grei ordrebok med fem nybygg inkl. båten til Cetus. Dette er det første Salt designet som FMV bygger og rederi, designer og verft gir uttrykk for at ringvirkningene lokalt vil bli betydelige.