Designen på de to nybyggene er fra Skipskompetanse.

Nye kontrakter til Stadyard

Stadyard AS har signert kontrakt med rederiene Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS om bygging av to nye not/snurrevad-fartøy. Fartøyene er designet av Skipskompetanse AS i Måløy. Bygg nr. 42 «Støttfjord» skal leveres i desember 2018 og bygg nr. 41 «Lise Beate» skal leveres i mars 2019.

De to rederiene Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS ønsker å fronte kystnotgruppas utvikling i det grønne skiftet og bidra til fortgang i miljøoptimalisering av denne fartøygruppen. I den forbindelse skal det benyttes en rekke nyvinninger for denne flåtegruppen i disse nybyggene.

Nyvinningene skal gjøre fartøyene rustet for fiske inn i fremtiden med lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp. Flere av tiltakene er innovasjoner som finnes på markedet for større fartøy, men de
leveres ikke i mindre skala som i disse fartøyene.

Skipskompetanse har i forkant bidratt i et forprosjekt for rederiene i forbindelse med skrog- og propulsjonsoptimalisering og realitetsvurdering av arrangementer i forbindelse
med batterihybrid løsninger. Foruten om rederiene, Cowi og Skipskompetanse har også Elmarin, Brunvoll Volda og Stadt Towing Tank bidratt i prosjektet.

Ved å gå sammen om nybrottsarbeidet ønsker rederiene å holde kostnadene nede, samtidig som de utvikler et «state-of-the-art fartøy». Det forventes at en del av endringene som er nødvendige for å
få til en vellykket batterihybrid løsning vil gi en merkostnad i prosjektet og det er derfor søkt om støtte fra Enova. Støtten vil være utløsende for de nye elementene og det stilles
derfor store forventninger til denne avklaringen.

Rederiene har vært opptatt av god økonomifart ved realistiske kondisjoner og testene ved Stadt Towing Tank i Måløy bekrefter gode resultater både i stille og sjø. Fartøyene vil hevde seg helt i fremste rekke når det gjelder lavt forbruk og miljøutslipp.

Fartøyene får følgende hoveddata:

Lengde o.a.: 39,70m
Lengde p.p.: 34,95m
Bredde: 9,80m
Dybde til hoveddekk: 3,75m
Innredning: 11 mann i 7 lugarer
RSW-tanker: 425m³
Brennolje: 80m³
Bruttotonnasje: 499

 

Stadyard AS

Stadyard AS er et skipsverft på Raudeberg like utenfor Måløy. Verftet har tradisjoner tilbake til 1923 og har de senere årene i nært samarbeid med kundene utviklet flere nyskapende prosjekt, så vel store som små. De to kontraktene som nå er inngått er blitt til i nært samarbeid mellom kunde, designer og verft. Verftet er et kombinert nybyggings- og reparasjonsverft. Med denne kontrakten har verftet tre skip i ordreboken; bnr. 40 et SC21-MAX design til Kenfish II med levering i juni 2018, samt disse to nye som har byggenummerne 41 og 42.