Ronny Opsjøn Langset er SVP i VARD og verftdirektør ved Vard Langsten. Foto: VARD

Nytt medlem: Velkommen til Vard Langsten!

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon er en interesseorganisasjon for skipsverft langs hele kysten. Nå kan vi også ønske Vard Langsten velkommen som nytt medlem.

Styreleder Hugo Strand i Norske Skipsverft uttaler i en kommentar at han tolker innmeldelsen som et tegn på at NSSM over tid har jobbet godt og planmessig for interessene til norsk verftsindustri. – Det er kjekt at det blir lagt merke til, og verdsatt, sier han. – At Vard Langsten blir medlem mener jeg styrker organisasjonen vår og bidrar til å øke gjennomslagskraften vår.

Etter å ha gjennomført den interne prosessen og forankret henvendelsen fra Vard Langsten blant de øvrige medlemsverftene, er det en unisom tilfredshet i hele organisasjonen at også Vard Langsten ønsker å være medlem av Norske Skipsverft. – Organisasjonen vår representerer nå hele 18 skipsverft i Norge, alle med spesialkompetanse på reparasjon/vedlikehold og nybyggingsoppdrag.

Hvorfor medlemskap i Norske Skipsverft?

– Vi går nå inn i en svært spennende tid med regjeringsskifte og det grønne skiftet, forklarer Ronny O. Langset, verftdirektør ved Vard Langsten. – Dette er noe som også vil påvirke norsk skipsbygging. Jeg ser det som svært viktig å være med i de fora som har en kraftig stemme i den maritime klyngen og i det politiske Norge.

– Derfor mener jeg det var viktig å søke medlemskap i NSSM, fastslår Vard Langsten-sjefen.