Westcon Yards` Endre Matre var en aktiv debattant på Norske Skipsverft sitt Årsmøte i Bergen.

Nytt medlem: Velkommen til Westcon Yards

På Norske Skipsverft sitt Årsmøte 2021 i september, ble Westcon Yards AS opptatt som nytt medlem. Dermed representerer bransjeforeningen 19 norske nybyggings- og reparasjon-/serviceverft. Endre Matre fra Westcon fortalte om et omstillingsvillig og offensiv verftskonsern.

Styreleder Hugo Strand i Norske Skipsverft poengterte at med Westcon i porteføljen står foreningen sterkere i møte med myndigheter og andre viktige målgrupper. – Vi har gjennomført en grundig intern prosess og er veldig glade for at Westcon nå er medlem i Norske Skipsverft, sier Strand i en kommentar til innmeldelsen.

Westcon overleverte nylig hydrogenfergen «Hydra» som velfortjent ble Ship of the Year 2021. Endre Matre forteller at verftsgruppen leverer innovative og optimale løsninger for å imøtekomme kravene og utfordringene til våre skip- og riggeiere.

Gratulasjonskaken. Foto: Skipsrevyen

Også Westcon Yards AS har merket seg at Norske Skipsverft er en tydelig stemme for vår nasjonale verftsindustri. – Vi ønsker å gi vår støtte til foreningen og være en del av den plattform Norske Skipsverft har bygget opp siden 1945.

Westcon Yards har gode fasiliteter for nybygg og service/vedlikehold i Ølensvåg, Florø, Karmsund og Helgeland. Verftsgruppen har ca. 550 fast ansatte, mens man på konsernnivå opererer med mellom 800 og 900 fast ansatte. Mer info på her.

Det er stor aktivitet ved verftene i Westcon Yards AS. Foto: Westcon