Nyvalgt styre i Norske Skipsverft: Fra v. Olav Linge Fiskerstrand, Hugo Strand, Bård Meek-Hansen og Halvard Aas. Jarle Gunnarstein var ikke til stede da bildet ble tatt.

Nytt styre i Norske Skipsverft

Årsmøtet i Norske Skipsverft har valgt nytt styre for kommende periode.

Siste helgen i mars 2022 var det igjen tid for å samle medlemsverftene i Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon (NSSM) til Årsmøte i Bergen. Med hele 21 verft i porteføljen er Norske Skipsverft industriens tydeligste stemme for å bedre rammevilkårene, skape engasjerende arenaer for erfaringsutveksling og, ikke minst, skape en sosial og hyggelig ramme rundt medlemskapet. Svært gledelig er det at så mange av medlemmene stiller med ektefelle på Årsmøtene.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og anledningen hvor medlemmene best kan påvirke retningen til NSSM. Diskusjonene på Årsmøtet viste at det er behov for et tydelig engasjement fremover. Næringen møter store utfordringer som fordrer fullt gasspådrag i møte med politikere og beslutningstakere i offentlige og private virksomheter. Årsmøtet fulgte Valgkomiteens innstilling til nytt styre som lager en strategiplan for det videre arbeid fremover. – Det er et stort behov for den kraft Norske Skipsverft representerer, sier gjenvalgt styreleder Hugo Strand.

– Vårt mål er å tydeliggjøre at verftsindustrien er strategisk viktig for samfunnet vårt, forklarer Strand. – Norske Skipsverft sine medlemmer er viktige for å bygge og utføre service på fartøyer innen mat- og energiforsyning, sjøverts samferdsel samt beskyttelse og patruljering av våre farvann. Vår samfunnsmessige betydning er stor og fordrer en kvalifisert og differensiert industri langs hele kysten.

Hugo Strand poengterer også at verftene er helt avgjørende for Det grønne skiftet innen maritim sektor. Skipsverftene er hub’en som sikrer at lav- og nullutslippsteknologi, elektriske løsninger og at annen miljøoptimalisert teknologi blir implementert i nye og eksisterende fartøy.

– Næringen vår er avgjørende for at samfunnet vårt skal nå sine bærekraftmål, konkluderer Hugo Strand.

Det nye styret:

  • Hugo Strand, Fitjar Mek. Verksted, styreleder
  • Halvard Aas, Aas Mek. Verksted, nestleder
  • Jarle Gunnarstein, Larsnes Mek. Verksted
  • Olav Linge Fiskerstrand, Fiskerstrand Verft og
  • Bård Meek-Hansen, Grovfjord Mek. Verksted

Som varamedlemmer til styret valgte Årsmøtet:

  • Gunnar Jan Oma, Oma Baatbyggeri
  • Lars Conradi Andersen, Myklebust Verft og
  • Kristin Nyhagen, Heim Maritime