Styret 2022 20223

Nyvalgt styre i Norske Skipsverft: Fra v. Olav Linge Fiskerstrand, Hugo Strand, Bård Meek-Hansen og Halvard Aas. Jarle Gunnarstein var ikke til stede da bildet ble tatt.