Fra dagens møte med regjeringens stortingsrepresentanter i næringskomiteen. Nede til v., Hugo Strand, styreleder i NSSM og verftsdir. ved Fitjar Mek. Verksted AS.

Nyttig politikermøte etter Havforskningens kontrahering i Nederland

I en av krisepakkene i forbindelse med covid 19-pandemien, gjorde regjeringen i fjor en ekstraordinær bevilgning på 110 mill. kroner til et nytt kystnært forskningsfartøy til Havforskningen. Instituttet trosset forventningene, og plasserte byggingen i Nederland.

– Bakgrunnen for å fremskynde denne anskaffelsen, som ellers trolig ville kommet først om noen år, var at bevilgningen skulle være et viktig tiltak for å sikre arbeidsplasser i en kriseutsatt norsk verftsindustri, som regjeringens representanter formulerte det.

Bevilgningen var altså et norsk motkonjunkturtiltak i en vanskelig pandemi-situasjon. Fasit er at Havforskningsinstituttet likevel plasserte ordren i utlandet. – Det nederlandske verftet hadde det beste tilbudet mellom pris og kvalitet, uttalte havforskningsdirektøren.

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon (NSSM) hadde i dagens møte en nyttig gjennomgang av de de bakenforliggende begrunnelsene for bevilgningen, prosessen som er gjennomført og det valg Havforskningen endte opp med. I dialogen med regjeringens stortingsrepresentanter i næringskomitéen var NSSM tydelig på at Havforskningsinstituttet ikke har innfridd verken maritim industris eller regjeringens forventninger til den ekstraordinære bevilgningen.

Norske Skipsverft sin holdning er at Havforskningsinstituttet med fordel kunne ha valgt et regime med mer finmaskede tildelingskriterier, hvis målsettingen var å bidra til aktivitet i norsk verftsindustri. Instituttet valgte å utlyse en ren tildelingskonkurranse hvor Pris er vektet til 60 prosent og Kvalitet til 40 prosent. Hvis instituttet også hadde vektlagt miljøaspekter, lærlingeplasser, samt oppfølgingsmuligheter og leveringssikkerhet i en pandemi, kunne dette bidratt til å oppfylle regjeringens forhåpning etter bevilgningen.

Se forrige sak om dette på nssm.no her.

Fra industriens side ble det også påpekt at særnorske ekstrakostnader som følger av allmenngjøringen kanskje burde kompenseres når vår nasjonale industri er i en konkurransesituasjon med utenlandske verft, som slipper den type kostnadspåslag. – I en tilsvarende fremtidig prosess bør vårt kostnadsbilde etter allmenngjøringen utlignes, eller balanseres, med en bestemt vektor på linje med Pris og Kvalitet, mente man fra NSSM sin side.