Nyttig teamsmøte om næringsdepartementets rådsarbeidsgruppe for skipsbygging i OECD i dag.

OECDs rådsarbeidsgruppe for skipsbygging

OECD er en viktig premissleverandør på regelverksiden. Er det noe å hente for norske skipsverft?

I et åpent og konstruktivt teams-møte i dag la en arbeidsgruppe i Nærings- og fiskeridepartementet og sekretariatet i Norske Skipsverft en ramme om fremtidig dialog når det gjelder nasjonale støtteordninger for skipsbygging internt i OECD. – Vi legger opp til en nær kontakt i tiden fremover og ser frem til både å gi og få informasjon om rådsarbeidsgruppens arbeid, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft i en kommentar.

– Vi er selvsagt opptatt av om det blant OECD-medlemmene eksisterer en felles plattform mot de nasjonene som ikke ivaretar anstendige lønns- og arbeidsvilkår i sin skipsbygging, poengterer Asle Strønen. – Kanskje kan vi ha felles interesse på dette punktet med andre OECD-land?

OECDs rådsarbeidsgruppe for skipsbygging er en viktig resurs for vår nasjonale verftsindustri, og en god dialog mellom den og industrien er vel anvendt tidsbruk, mener man i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.