Byggekontrakten inneholder opsjon på ytterligere ett fartøy. Ill.: Oma Baatbyggeri

Oma Baatbyggeri med kontrakt på offshore vind

Oma Baatbyggeri AS og Offshore Windservice AS har signert kontrakt om levering av et transportfartøy for servicepersonell for offshore vindturbiner. Kontrakten er inngått med opsjonsavtale for ytterligere to fartøyer.

– Veldig spennende, forteller daglig leder Gustav Oma i Oma Baatbyggeri til et nyhetsbrev fra Maritimt Forum for Haugalandet. – Dette er den første kontrakten vår i et nytt marked. Vi får kombinert kompetansen vår på hurtigbåt, med behovet i offshore vind industrien. Her ligger det en interessant fremtid.

Første fartøy har fått verkstedets byggenummer 539 og skal bygges for dansk flagg. Det er spesialkonstruert i samarbeid med hovedeier, Odfjell Wind AS i Bergen.

– Fartøyet er den første av sitt slag som både har høy fart, opptil 35 knop, samtidig som underskroget kan senkes 1,5 meter når båten kommer inn til en turbin og skal landsette personell. Da reduseres bevegelsene betydelig, noe som sikrer over føring av personell mellom fartøy og vindmøller på en trygg måte i høy sjøgang, forklarer Oma.

Fartøyet skal ha passasjersertifikat for inntil 60 personer og operere i offshore vind markedet i Nordsjøen. Den offisielle typebetegnelsen er SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull).