Daglig leder Gunnar Jan Oma (til v.) og teknisk sjef Gustav Oma er tilfreds med ordresituasjonen ved verftet.

Oma Baatbyggeri med seks båter i ordre

Sommeren 2019 var travel ved verftet på Stord. Oma Baatbyggeri AS sikret seg i juni kontrakt på bygging av to stk. 32 meter SWATH Crew Transfer Vessels for Offshore Windservice AS og en stk. 29 meter last-/passasjerkatamaran for Torghatten Nord AS, Tromsø.

Byggenummer 544 og 545

Disse nykontraheringene er henholdsvis byggenummer 544, 545 og 546 ved Oma Baatbyggeri AS og leveringstidspunktene er november 2020, november 2021 og juni 2020. Og i juli overleverte verftet sitt byggenummer 540, en elektrisk ferge på 42 meter til Boreal Transport Nord. Alt i alt et par meget travle sommermåneder for Stord-verftet.

De to SWATH båtene er en videreføring av verftets byggenummer 539, M/S «FOB SWATH 8» levert til samme rederi i september 2018. Båtene er spesialfartøy for transport av servicepersonell for offshore vindmøller og er spesialkonstruert i samarbeid med Odfjell Wind AS i Bergen. De kan operere i katamaranmodus eller i SWATH-modus (Small Waterline Area Twin Hull) konstruert for å gi servicepersonellet best mulig komfort og sikkerhet.

I katamaranmodus kan båtene gå med høy fart samtidig som rulling og slag er redusert til et minimum på grunn av den store avstanden fra vannlinjenivå og opp til tunnell. Dette er kombinert med bruk av et stabiliserende foilsystem. I SWATH-modus senkes fartøyet ned ca. 1,5 meter i sjøen for å oppnå reduserte bevegelser i sjøgang. Dette gir en sikker overføring av personell fra fartøy til vindmøller.

Bildet viser søsterskipet «FOB SWATH 8» som verftet leverte til Offshore Windservice A/S i september 2018. Foto: Rederiet

Servicefart er oppgitt til 35 knop, passasjersertifikat for inntil 55 personer, operasjonsfeltet er offshore vindmølleparker i Danmark og fartøyene seiler under dansk flagg.

Byggenummer 546

Kontrakten med Torghatten Nord AS, Tromsø omhandler en last-/passasjerkatamaran med lengde oa på 29 meter. Pax-kapasiteten er oppgitt til 147 og levering er avtalt til juni 2020. Nybygget skal inn i et hurtigbåtsamband rederiet betjener i Troms.

Bildet viser byggenummer 524 fra Oma Baatbyggeri som er tilsvarende det fartøyet verftet nå skal bygge for Torghatten Nord AS. Foto: Verftet

Designet er basert på tidligere konsepter som Oma Baatbyggeri har levert en lang rekke av til forskjellige norske rederier.

God ordrereserve

Oma Baatbyggeri AS har nå en ordrereserve på mer ca. 500 millioner kroner som sikrer god sysselsetting ut 2021.