Midt i bildet Gunnar Jan Oma, daglig leder Oma Baatbyggeri, og til venstre for ham Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran.

Oma leder hurtigbåt-utviklingen

Fiskeri- og havminister Bjørnar S. Skjæran fikk varm velkomst av Oma Baatbyggeri på Nor-Shipping.

Stord-verftet er verdensledende når det gjelder utvikling og bygging av hurtigbåter i aluminium. – Og så er aluminium hundre prosent resirkulerbart, sier daglig leder Gunnar Jan Oma med et smil.

Og statsråden var strålende fornøyd med det han fikk høre. – Hurtigbåten er selve livsnerven i mange lokalsamfunn, repliserte han.

Gunnar Jan Oma poengterte at verftet er langt fremme i det grønne skiftet og allerede har ferdige design på lav- og nullutslippsfartøyer. – Byggingen er vi i gang med, forteller Oma. – Vi legger vekt på bærekraft, driftssikkerhet og komfort i alle våre prosjekter.