Fra kontraktsigneringen av byggenummer 551, Gunnar Jan Oma til venstre og Erlend Hovland fra Norled til høyre.

Oma med kontrakt på batterielektrisk hurtigbåt

Parallelt med levering av nybygget M/S «Frey» til Norled AS, har Oma Baatbyggeri torsdag 26. januar 2023 signert kontrakt med Norled for leveranse av en hybrid batterielektrisk hurtigbåt.

– Denne båten skal trafikkere i sambandet Trondheim – Vanvikan i Trøndelag, forteller Gunnar Jan Oma, verftsdirektør ved Oma Baatbyggeri A/S. Levering er avtalt til april 2024.

Båten bygger videre på Oma Baatbyggeri sine tidligere hurtigbåter som det er levert mange av. Båten har kapasitet til å frakte 140 passasjerer. Fartøyet føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båten.

Nybygget skal leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg og skal i den forbindelse utrustes med batteribyttesystem, som gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i den ruten som den skal trafikkere.

Båten blir bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke, men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter.

Passasjerkapasiteten er 140, servicefarten oppgis til 23 knop og lengden på fartøyet er 28,00 meter.- Med denne ordren sikrer vi god beskjeftigelse ved verftet frem til våren 2024, sier Gunnar Jan Oma.