B1

M/S “Fjorgyn”, byggenummer 547 fra Oma Baatbyggeri AS på Stord. Foto: Magne Langåker