B1

M/S «Fjorgyn», byggenummer 547 fra Oma Baatbyggeri AS på Stord. Foto: Magne Langåker