Sammen med søsterskipet "Frey" er M/S "Trym" (bildet) levert fra Oma Baatbyggeri AS til Norled i år. Foto: Magne Langåker

Oma sitt bnr. 549 levert til Norled

Hybride batterielektriske hurtigbåter/kombikatamaraner med plass til vogntog på 22 tonn og med kapasitet for 72 passasjerer er levert.

Oma Baatbyggeri AS på Stord overleverte 21. juni 2023 sitt nybygg nummer 549, M/S «Trym», til Norled AS. Oma Baatbyggeri AS og Norled AS signerte kontrakten for 2 stk. 30 meter last-/passasjerkatamaraner i januar 2022. Søsterskipet M/S «Frey» ble levert til rederiet i januar 2023.

Båtene er hybride batterielektriske hurtigbåter som skal trafikkere rutepakke 2, de lokale hurtigbåtrutene, i gamle Sogn. Vestland fylkeskommune og Skyss har på dette sambandet gått i spissen når det gjelder miljøkrav til hurtigbåter, med mål om å både kutte klimagassutslipp og å stimulere til nyskaping.

Rutepakke 2

Rutepakke 2-båtene bygger videre på Oma sitt kombikatamarankonsept som båtbyggeriet har bygget og levert mange av, tilbake til 2001, og som seiler langs den langstrakte norskekysten. Båtene har kapasitet til å frakte vogntog på 22 tonn, alternativt 7 personbiler i kombinasjon med 72 passasjerer.

Rutepakke 2 føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båtene.

RP2-båtene leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg, i motsetning til tidligere leverte fartøy med konvensjonelle fremdriftsanlegg. Dette gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i de fleste rutene som de skal trafikkere.

Båtene er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båtene er lette, er de utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting/lossing av tunge vogntog.

I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjerkapasiteten er 72, servicefart er 22 knop og lengden på fartøyet er 30 meter.

Verftet videre

I tillegg til de to båtene som Oma Baatbyggeri har levert hittil i år, har verftet under bygging et tilsvarende fartøy som skal leveres til Florø Skyssbåt i oktober 2023. Videre pågår ombygging av M/S «Lysefjord», opprinnelig levert fra Oma Baatbyggeri i 2006 som bygges om fra dieselfremdrift til helelektrisk drift. Samtlige fartøy skal trafikkere rutepakke 2 i gamle Sogn og Fjordane.

I januar 2023 signerte Oma Baatbyggeri kontrakt med Norled for leveranse av en hybrid batterielektrisk hurtigbåt. Fartøyet føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båten. Båten leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg og skal i den forbindelse utrustes med batteribyttesystem, som gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i den ruten som den skal trafikkere.

Gunnar Jan Oma.

Gunnar Jan Oma som er daglig leder ved Oma Baatbyggeri forteller at felles for samtlige pågående prosjekt, er at de er «grønne» som vil si at de vil gå med nullutslipp av CO2 og noen med lavutslipp av CO2.