dav

Oppfordrer Enova: Ta tørn og hold an!

Industrien kjemper i motsjø, med ordretørke og korona. Verdiskaping og arbeidsplasser står på spill. Statlige Enova gir penger til norske rederier som bestiller nye skip i utlandet.

Det foregår en industriell kamp i Norge. Bedrifter, verdiskaping og sysselsetting er i fare. Fienden er Korona som rammer raskt, hardt og nådeløst. På slagmarken samler industribedrifter, næringsorganisasjoner og politiske miljøer seg i store allianser. Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (nssm.no) leder an på vegne av sine medlemsverft. Målet er å slå ned og dempe konsekvensene av Covid-19.

Det gjøres et omfattende arbeid for å sikre at den industrielle delen av det norske arbeidslivet skal overleve kampen. Alle de store organisasjonene leverer skyts til myndighetene, med forslag om hvordan opprettholde aktiviteten i norsk næringsliv. På Storting og i partiorganisasjoner arbeides det intenst med rammevilkår og motkonjunkturtiltak.

Og i dag melder Finansavisen at Østensjø Rederi kontraherer fire nybygg ved to spanske verft. Det statlige norske selskapet Enova, som eies av Klima- og miljødepartementet, skal bidra økonomisk til realiseringen av skipenes nullutslippsevne.

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon mener at slik offentlig støtte til utenlandske prosjekter er kontraproduktivt i forhold til det arbeid som nå gjøres for å holde hjulene i gang i norsk næringsliv.

Kjør debatt! oppfordrer bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.

Klima- og miljødepartementet, via statlige Enova, gir økonomisk støtte til skip som kontraheres i utlandet.