Dav

Klima- og miljødepartementet, via statlige Enova, gir økonomisk støtte til skip som kontraheres i utlandet.