Verftsdirektør Tor Leif Mongstad, Havyard Leirvik AS (til h.), i samtale med stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Privat

Politiker møter industrien

En «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene» er Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft sitt viktigste satsingsområde.

Vitaliteten i norsk verftsindustri er god. Per mars 2024 har de norske skipsverftene 65 nybygg til en samlet verdi av vel 40 milliarder kroner i ordreboken. Hittil i år har bransjeorganisasjonen notert 12 nybyggingskontrakter med en samlet verdi på over 6 milliarder kroner.

Det er god fart i næringen som helhet, og mange har fullt fokus på tilstrekkelig med arbeidskraft og gode finansieringsløsninger. BNS arbeider derfor bredt for å etablere forståelse for at et nytt produkt, «Forskuddsgarantiordning for skipsverft», etableres i det statlige virkemiddelapparatets portefølje.

Verftsdirektør Tor Leif Mongstad ved Havyard Leirvik AS hadde nylig et møte i Bergen med stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein (KrF). Der snakket han om skipsverftenes samfunnsmessige betydning og nødvendigheten av nå å få på dette produktet på plass.

På vegne av næringen kommenterer daglig leder i BNS, Asle Strønen, tiden som overmoden. – Vi har kjørt et lenge politisk løp med kontinuerlig dialog med Næringsdepartementet og er vel kommet dithen at vi nå forventer en avklaring. Argumentasjonen vår handler om å ivareta den norske verdikjeden i skipsbygging.

«En «Forskuddsgarantiordning for skipsverft» favner over hele fjøla av samfunnsmessig betydning; verdiskaping, sysselsetting, det grønne skiftet, distrikts-politikk og, ikke minst, verftenes betydning for Norges forsvars- og beredskapsevne.