Helge Orten representerer Høyre på Stortinget og er genuint opptatt av verftsindustriens rammebetingelser. Han møtte industrien på fiskerimessen i Trondheim i dag.

Politisk engasjement for verftsnæringen

I disse dager er det ett år siden daværende næringsminister Monica Mæland (H) gikk public med regjeringens forslag om en statlig garanti- og finansieringsordning for skip bygget ved norske verft når disse skal brukes i Norge, den såkalte Skipsordningen. 

Tidligere i sommer var også Eksportkreditt Norge operativ på ordningen, mens GIEK var klar allerede ved årsskiftet. Det er bransjeforeningen Norske Skipsverft Salg- og Markedsorganisasjon (nssm.no) som har vært pådriver for ordningen, og på Nor-Fishing 2018 møtte stortingsrepresentant Helge Orten (H) opp på standen til Norske Skipsverft for å få en løypemelding så langt.

– Vi opplever regjeringen som næringsvennlig og lydhør for våre innspill, forteller Asle B. Strønen på vegne av Norske Skipsverft. – Vi noterte oss også at det var et samlet Storting som stilte seg bak forslaget i Statsbudsjettet for 2018.

Helge Orten var opptatt av markedsinteressen for å ta Skipsordningen i bruk og tall fra virkemiddelapparatet forteller at det pt er 21 søknader inne i systemet. Av dette er syv fiskebåter, fem brønnbåter og to er ferger. – Vi opererer i et tøft, internasjonalt konkurransebilde og er takknemlig for at våre politiske myndigheter bidrar aktivt for å legge forholdene til rette for norsk verdiskaping og sysselsetting, oppsummerer Asle B. Strønen.