Arkivfoto: Asle Strønen, Norske Skipsverft, i samtale med næringsminister Monica Mæland.

Presisering fra NFD vedr. Den nye innenlandsordningen

Norske Skipsverft har i lengre tid arbeidet med å få på plass en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skal bruke si Norge. Regjeringen har fremmet et forslag i tråd med dette i Statsbudsjettet for 2018.

Regjeringen sitt forslag omfatter alle typer skip, slik Nærings- og fiskeridepartementet presiserer i dette brevet til Maritimt Forum Nordvest. Industrien ønsker å gi regjering og statsråd anerkjennelse i arbeidet med å få på plass forslaget. – Vi opplever at regjeringen viser stor forståelse for verftsindustriens behov, uttaler sekretariatet til Norske Skipsverft i en kommentar.