Faksimile fra Aftenposten, 15. januar 2024

Avslører arbeidsforhold ved tyrkiske skipsverft

I en stor reportasje i Aftenposten/E24 sender tyrkiske fagforeningsledere én melding til Norge og norske redere.

Presidenten i fagforeningen Limter-Is, som kjemper for rettighetene til tyrkiske verftsarbeidere, Kanber Savgili, forteller i reportasjen at arbeidernes arbeidsvilkår er på et bunnpunkt. Mange av dem bygger norske ferger, fiskebåter og andre fartøyer.

Du kan lese reportasjen her.

Tyrkia scorer dårlig på den globale slaveindeksen og er på listen over de ti landene med verst arbeidsforhold. Aftenposten/E24 avslører at norske rederier kan spare i 100 millioner kroners-klassen ved å bygge sine skip i Tyrkia, men det kommer med en kostnad.

Kostnaden er at de norske rederiene må akseptere elendige og til dels farlige arbeidsforhold for arbeiderne som bygger rederienes nye båter. Man kan spørre om norske rederier opererer med en dobbel-standard, en type aksept for HMS i Norge og en type aksept for HMS i Tyrkia?

Private rederier

Private rederier kan selvsagt kontrahere sine fartøyer der hvor de mener de får den beste løsningen. Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft er imidlertid opptatt av at det norske virkemiddelapparatet ikke skal bidra til å fremme aktivitet ved utenlandske virksomheter som opererer langt utenfor den norske modellen.

– Vi mener at norske rederier som aksepterer høyere politisk og økonomisk risiko, samt lavere arbeidsstandarder, for å oppnå lavest mulig pris på sine nybygg, ikke kan motta støtte, garantier eller finansiering fra det norske virkemiddelapparatet, fremgår det i en uttalelse fra BNS. – Til det er arbeidsforholdene for langt unna hva vi aksepterer i Norge, og da kan vi ikke tolerere at norske skattekroner går til prosjekter som bygges i disse landene. En naturlig grense for virkemiddelapparatet er innenfor EØS-området.

Offentlige fartøyanskaffelser

Norske offentlige fartøyanskaffelser stiller helt klart i en egen liga, heter det videre. – Når Staten bygger nye skip kan den ikke ha et sett med lover og regler som de norske skipsverftene må forholde seg til i anbudsprosessene, mens skipsverft særlig utenfor EØS går klar av kostnadene som følger av et strengt regelverk.

Det er lovlig for Staten å avgrense sine anbudsinnbydelser til innenfor EØS-området. Å gjøre dette er et naturlig politisk grep for å sikre gode arbeidsforhold ved skipsverft som bygger båter for det offentlige, men også for å sikre rimelige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske skipsverft.