Per Vidar Kjølmoen (Ap) er nestleder i Næringskomiteen. Han deltar på Norske Skipsverft sitt Årsmøte 2022 i Bergen.

Regjeringspartiene til Årsmøtet Norske Skipsverft

Stortingsrepresentantene Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Geir Inge Lien (Sp) deltar på Norske Skipsverft sitt Årsmøte 2022.

Norske Skipsverft samler igjen sine medlemsverft til Årsmøte i Bergen. Som tidligere opplyst arrangeres møtet på Hotel Norge by Scandic fredag og lørdag 25. og 26. mars 2022. I tillegg til Kjølmoen som er nestleder i Næringskomiteen, kommer også Senterpartiets Geir Inge Lien, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Geir Inge Lien, Senterpartiet, Møre og Romsdal

– Utenom de lovmessige postene som Årsmøtet går gjennom i den lukkede bolken, er vi alltid opptatt av å diskutere dagsaktuelle temaer for skipsverftene, sier styreleder Hugo Strand. Som verftdirektør på Fitjar Mek. Verksted AS har han god kjennskap til verftenes situasjon. – Og vi diskuterer blant annet næringens nasjonale rammevilkår opp mot EU/EØS standardene samt den såkalte sediment-saken som gir bransjen mye bekymring.

Hugo Strand forteller at advokatfirmaet Wikborg Rein og stålgrossisten Astrup AS vil snakke om hvordan Ukraina krigen kan påvirke næringen juridisk og forsyningslinjene med hensyn til tilgang på stål og aluminium.

Verftdirektør Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon.

Etter to år med en pandemi som har gitt næringen store omkostninger, kastes Europa nå ut i forferdelig situasjon hvor Russland kriger med Ukraina. Flere norske verksteder har lenge hatt gode relasjoner til russiske kunder samtidig som også leverandørindustrien har mange kontaktflater med Russland. Konsekvensene krigen kan ha på vår hjemlige industri vil bli diskutert på Årsmøtet.