Ill: West Maritime

Remøybuen kontraherer ved Vard Aukra

Vard har i dag inngått kontrakt på bygging av et nytt fiskefartøy til Remøybuen AS i Fosnavå. Levering skjer fra Vard Aukra i Q2 2019.

Fartøyet er spesialtilpasset Remøybuen hvor designet er utviklet av West Maritime i nært samarbeid med rederiet. Lengde oa er oppgitt til 28 meter med bredde 9,50 meter.

Du kan lese mer om rederiet og verftet på nett.no.

WM28 aktenfra.

WM28-designet. Et moderne, effektivt og miljøriktig fiskefartøy fra West Maritime.