Nydelig motiv fra byggehallen ved SIMEK AS.

Resultatsituasjonen for verftsindustrien

Det er nett.no som har laget en resultatoversikt for norsk verftsindustri. Konklusjonen er entydig; for tredje år på rad er det de mindre og mellomstore skipsverftene som gjør det best.

Oma Baatbyggeri AS på Stord og Aas Mek. Verksted AS på Vestnes kom resultatmessig best ut av fjoråret, slår nett.no fast. Her ble resultatmarginene henholdsvis 12,5 og 11,9 prosent av driftsinntektene.

Du kan lese hele artikkelen her.

Nettstedet konkluderer at av de tradisjonelt fire største verftsgruppene – Havyard, Kleven, Ulstein og VARD – kom særlig Kleven, Ulstein og VARD dårlig ut av fjoråret. Av pdf-dokumentet i nett.no artikkelen kan man lese at de fleste av medlemsverftene i Norske Skipsverft leverte gode, og til dels svært gode, resultater.

Styret i Norske Skipsverft uttrykte for øvrig glede over at regjeringen i sitt forslag til Statsbudsjett for 2018 foreslår å innføre en ny innenlands låne- og garantiordning via GIEK og Eksportkreditt Norge for skip bygget ved norske skipsverft for norsk reder til bruk i Norge.