Fra møtet i det 17th Norwegian-Russian Economic Commission i Moskva i april i år. Rolf Fiskerstrand til v. i det øverst bildet.

Rolf Fiskerstrand: – Russland trenger mange nye fiskebåter

I forrige måned møttes russiske og norske næringslivsrepresentanter til det 17th Norwegian-Russian Economic Commission-møtet i Moskva. Ett av temaene var den store fornyelsen som er nødvendig i russisk fiskeflåte. Verftseier Rolf Fiskerstrand er blant nestorene i dette miljøet.

Rolf Fiskerstrand er glødende opptatt av de handelsmuligheter som ligger i et nært samarbeid med Russland. – Kanskje ikke først og fremst for de norske verftene selv om behovet for nye fiskebåter er stort, men særlig den norske leverandørindustrien har mye å høste i dette arbeidet.

Som leder av Fiskerstrand Verft ser han selvsagt muligheter også for verftet, men i første rekke er det innen design, redskap, fiskeforedling og skipsutstyr at mulighetene er størst. Fiskerstrand er styremedlem i Norsk-Russisk Handelskammer og i Norsk Industri Maritim, samt at han er medlem av MARUT som er et maritimt strategisk råd for næringsminister Monica Mæland.

På et møte i Murmansk tidligere i år kom det frem at det russiske flåtefornyelsesbehovet lå i størrelsesorden 50 nye fiskebåter. Senere ble tallet oppjustert til ca. 200. På det 17. kommisjonsmøtet gikk den russiske byråsjefen Alexandr Chumak mer i detalj om behovet og informerte om et langsiktig utskiftingsprogram omfattende inntil 400 nye fiskebåter. Rolf Fiskerstrand forteller at selv om russerne har god kompetanse og kapasitet på avansert skipsbygging, faller fiskefartøyer innunder en sektor med store begrensninger. – Russerne er derfor svært interessert i et samarbeid med Norge, forteller Fiskerstrand.

– I Russland er det ikke verftskapasitet for bygging av den fartøystype og i den skala som vi nå snakker om, forklarer Fiskerstrand videre. – Derfor gjelder for norsk industri å være på tå hev.

Allerede i dag er det flere nybygginger med norsk design på gang i Russland (kanskje så mange som 10) og de rederne som nå bygger er de som har fått tilsagn om kvoter. Men systemet er slik at om de bygger utenfor Russland, da blir kvotene reduserte. Dette er en utfordring som den norske regjeringen og miljøet rundt Rolf Fiskerstrand arbeider med.

En norsk-russisk arbeidsgruppe for skipsbygging ble etablert. Her fra møtet mellom de to ministrene Sergej Donskoj (nr. 2 fra v.) og Monica Mæland. Foto: Rolf Fiskerstrand