M/S "Ronja Evolution" er en moderne og effektiv brønnbåt levert fra Aas Mek. Verksted AS i januar 2024. Foto: Verftet

«Ronja Evolution» overlevert

Aas Mek. Verksted A/S på Vestnes overleverte den 15. januar nybygg nr. 213, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS.

– Dette er 38. nybygget vi har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år, forteller verftsdirektør Bjørn Magne Aas. – Det er også det sjette, av 7 nybygg, i en serie av 3000 m3-fartøy vi har i ordre til Sølvtrans.

Brønnbåten «Ronja Evolution» nærmer seg overlevering.

Rederiet

Sølvtrans AS er verdens ledende brønnbåtrederi. Det er et selskap som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Sølvtrans bygger i all hovedsak båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Selskapet har over 35 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Tasmania. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk.

Hoveddimensjoner

  • Lengde o.a: 76,96 m
  • Bredde: 17,80 m
  • Dybde i riss: 5,90 m
  • Lasteromskap.: 3000 m3
  • Servicefart: 13 knop

Arrangementet

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m3 fordelt på to fisketanker. Båten er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet.

AAS 3002 ST er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten. Spesielt tilpasset for transport av smolt og med anløp ved smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. M/S «Ronja Evolution» er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport. Med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet å ferdes på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Innredning

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten. Fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Elektronisk utstyr

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr for Europeisk fartsområde.

Lastearrangement

Lasteromvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for skånsom undertrykkslasting, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med CO2 luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksyginering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken. System for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvanns behandling, smolt lasting o.l.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet. Ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2 ᴼC pr. time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Control for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Dekksutstyr

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire kraner på dekk. Det er i tillegg montert capstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan og Vaki fisketellere.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 o/min. koblet til et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk. CAT 3512 C hver på 1550 ekW som er utstyrt med SCR-anlegg for eksosrensing som tilfredsstiller IMO TIER III, samt et nødaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 349 ekW.

For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.