M/S "Ronja Mistral". Foto: Aas Mek. Verksted AS

«Ronja Mistral» – brønnbåt fra Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 30. juni 2023 nybygg nr. 212, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS.

– Dette er 37. nybygget vi har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. Det er også det femte, av 7 nybygg, i en serie av 3000 m3-fartøy som vi har i ordre til Sølvtrans, forteller byggeverftet i en pressemelding.

Sølvtrans AS som mottar skipet er hjemmehørende i Ålesund og er verdens ledende brønnbåtrederi. Sølvtrans er et brønnbåtrederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Rederiets bygger i all hovedsak sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Hoveddata:

  • Lengde o.a                 :               76,96 m
  • Bredde                       :               17,80 m
  • Dybde i riss               :                 5,90 m
  • Lastekap.                   :               3000 m3
  • Servicefart                 :               13 knop

 

Arrangement   

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m3 fordelt på 2 fisketanker, og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående. Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. M/S «Ronja Mistral» er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash».  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr for Europeisk fartsområde.