Representanter for styret til LH Salthammer Båtbyggeri Eiendomsselskap AS og Tomra Engineering AS. Fra v. Ove Amdam, Hallgeir Vike, Lars Salthammer, Roy Frostad, Øyvind Frøystad og Håvard Hopland.

Salthammer kjøper aksjemajoritet i Tomra Engineering

L H Salthammer Båtbyggeri Eiendomsselskap AS (SBE) kjøper majoriteten av aksjene i Tomra Engineering AS.

Kjøpet er en del av selskapets ønske om å sikre kontroll med verdikjeden til selskapet, og videreutvikle det tette og gode samarbeidet det er mellom selskapene. Avtalen er planlagt gjennomført i løpet av september 2021.

Tomra Engineering AS (TE), ble grunnlagt i 1997, og er et maritimt skipsdesign og -engineering selskap lokalisert i Tomrefjord, Vestnes.  Siden 2013 har selskapet fokusert på å utvikle design på servicebåter til oppdrettsnæringen. Frem til i dag har selskapet levert design til 13 fartøy og har kontrakt på fire til som er under bygging. Selskapet har fem ansatte. Fartøyene som er levert har opparbeidet seg et godt renommé i markedet.

Salthammer Båtbyggeri AS (SB), datterselskapet til SBE, signerte sin første kontrakt på en servicebåt i 2014 – designer var Tomra Engineering AS. Siden 2014 har SB levert fire fartøy med TE-design og har foreløpig kontrakt på ytterligere fire som er under bygging.

Salthammer, Norges eldste verft, etablert i 1896 er et av få norske verft som utfører hele byggeprosessen på eget anlegg. Denne avtalen sikrer kontroll på design og engineering av produktet, og kontinuerlig verdikjede fra design til levering av ferdig fartøy. SB er også en stor leverandør av stålkonstruksjoner både til maritim og andre sektorer.

– Siden vi signerte den første arbeidsbåten med TE design i 2014, har vi utviklet et veldig tett og godt samarbeid mellom selskapene, så dette er en naturlig utvikling, uttaler Ove Amdam, styreleder i SBE og tidligere daglig leder i SB. Han sier videre at avtalen er viktig for SB sin satsning innen servicebåt-segmentet og vil bidra til å sikre kundene enda bedre service.

– TE designer og SB bygger de råeste servicebåtene i næringen i dag, forteller Ove Amdam.

– Tomra Engineering ønsker å satse videre på design av servicebåter og andre mindre fartøy. At vi nå får SBE inn som majoritetseier styrker oss i denne satsningen og vi er veldig fornøyde med å få denne avtalen på plass, uttaler Roy Frostad, daglig leder og en av grunnleggerne av TE. – Salthammer Båtbyggeri er i dag vår største kunde og siden 2014 har vi, som Ove forteller, utviklet et tett og nært samarbeid som bare kan bli bedre gjennom denne avtalen.

– Vi skal sammen gi kundene de beste løsninger for deres behov både i design og produksjon avslutter Roy Frostad.