Mons-Ove Hauge (til v.) og Hugo Strand på AquaNor 2019.

Servicebåt AS kontraherer ved Fitjar Mek. Verksted

Det var på AquaNor 2019 at Servicebåt AS på Storebø signerte kontrakt med Fitjar Mek. Verksted AS om bygging ev en ny HFMV Prosessbåt.

Nybygget skal leveres i august 2020, og får installert et sorteringskonsept av Elax-metoden. Daglig leder ved FMV, Hugo Strand, beskriver Elax-metoden som et spennende konsept. – Metoden nyttes også på FMV45 «Elax Mist» som vi skal levere i desember i år, sier Strand.

Metoden går ut på automatisk utsortering av skadet fisk som ikke har riktig kvalitetsnivå for å kunne nyttes til konsum. Sorteringen blir utført på grunnlag av fiskens respons på elektrisk stimuli under bedøvingsprosessen før avliving. – Samarbeidet med FMV på byggingen av «Elax Mist» har vært svært godt så langt og vi er tilfreds med å kontrahere enda et slikt fartøy ved det lokale verftet på Fitjar, forteller daglig leder i Servicebåt AS, Mons-Ove Hauge.

Elax-fartøyet har designbenevnelsen HFMV P28-200.