Foto: SIMEK AS

Simek leverer hekktråler til New Zealand

Flekkefjord-verftet Simek AS overleverte sitt byggenr. 135, M/Tr. «Tokatu», til Sealord Group Ltd. Nelson på New Zealand den 3. mai 2018.

Typebetegnelsen på nybygget er  ST-118 og fartøyet er en tradisjonel hekktråler-design med fabrikker og god fryse-/kjølekapasitet. Fartøyet er også utrustet for produksjon av fiskemel. I forbindelse med overleveringen opplyses det at M/Tr. «Tokatu» er New Zealands største fabrikktråler.

Hoveddata:

Lengde o.a. er oppgitt til 82,90 meter med bredde på 17,00 meter. Fremdriften besørges av en Bergen Diesel som yter 5400 kW. Mens navigasjons- og elektronisk utstyr er levert fra New Zealand, har Flekkefjord Elektro AS utført de elektriske installasjonene.