Bnr. 135: Bildet viser overbygg og mast i malehallen, klar for sandblåsing og maling.

SIMEK: Vellykket skifte til fiskeri

Simek AS har i de seneste årene bygget skip for oljenæringen, men det har vært en markant nedgang i etterspørselen i det markedet de siste årene. Nå er det fiskebåter som fyller ordreboken, og da er verftet tilbake til sine røtter da man kun bygde fiskebåter primært til Norge, Island, Shetland og Skottland.

I dag inneholder Simek sin ordrebok to nybygg som skal leveres i henholdsvis desember 2017 og mars 2018. Arbeidet med å bygge seksjoner til disse to er godt i gang i Polen, og er ventet til Flekkefjord-verftet i løpet av sommeren. Fra juli og utover blir det høy aktivitet på verftet, med ca. 250 mann i arbeid pluss underleverandører

Det nye med disse to kontraktene, er at en større del av arbeidet utføres her på Simek. Det sikrer arbeidsplasser mens man venter på resten av skroget.

Nybygget som skal leveres i desember 2017, er en linebåt til Veidar AS på Giske utenfor Ålesund.

Simek utfører en stor del av kontrakten på eget verft. Blokker bygges riktig nok i utlandet, men males og settes sammen på Simek. Aluminiumsoverbygget vil bli bygget på Simek slik at man kan utføre enda mer arbeid hjemme. Dette øker verdiskapning, og sikrer arbeidsplasser. Her vil man som vanlig male innendørs i den oppvarmede malerhallen for å få optimal kvalitet. Skipet er designet av Rolls-Royce i nært samarbeid med rederiet. Simek har samarbeidet med Rolls-Royce i en årrekke.

I mars 2018 skal verftet levere en stor fabrikktråler til rederiet Sealord Group på New Zealand. Dette rederiet er et nytt bekjentskap for Simek, og man ser frem til et godt samarbeid med rederi og utstyrsleverandører. Simek fikk denne kontrakten i sterk konkurranse med verft i inn- og utland. Rederiet er blant de største fiskebåtrederier i New Zealand.

Dette skipet skal blant annet utstyres med en fiskefabrikk levert av OptimarStette. Den får en kapasitet på behandling av 20.000 tonn fisk i året. Den kan produsere fiskemel, fiskeolje og andre produkter. Også her vil aluminiumsarbeidet foregå på Simek. Styrehus, mast og andre mindre komponenter skal bygges her hjemme for å sikre arbeidsplasser. Seksjonene ankommer i løpet av sommeren, og en etter en skal de sandblåses og males før de settes sammen i byggehallen. Skipet vil få en lengde på 82 meter, og er designet av Skipsteknisk i Ålesund.

Bnr. 134: Arbeidet med bygging av garnkasser er kommet godt i gang.