Den nye ringnottråleren til Skår Senior AS har designbenevnelse MT1120.

Skår Senior kontraherer ved Stadyard

Stadyard AS på Raudeberg har inngått kontrakt med Skår Senior AS om bygging av et nytt kombinert ringnot-/trålfartøy av Marin Teknikk design. Fartøyet har verftets byggenummer 46 og skal overleveres i desember 2021.

Stadyard AS i Måløy har inngått kontrakt med Skår Senior AS fra Kvalsvik, på Nerlandsøy i Herøy om bygging av et topp moderne og nyutviklet kombinert ringnot og pelagisk trålerfartøy av Marin Teknikk design.

Stor dag: Fra v. Malvin Silden og Agnar Lyng fra Stadyard AS, Roy Skår og Arve Moltubakk fra Skår Senior AS og Jan-Åge Vågsholm og Richard Gjerde fra Marin Teknikk AS.

Det nye ringnottråleren har designbenevnelse MT1120 og blir ca. 48,30 meter langt og 12,00 meter bredt. Det er designet i henhold til rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe- og trålutstyr, samt 500 m3 RSW lastetanker og vakuumsystem for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes også for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabel innredning for 10 personer og lett is-klasse. Skrog og fremdriftssystem optimaliseres for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet.

Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte M/S «Jøkul» og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med fokus på å ivareta fangsten og å oppnå best mulig kvalitet. Det blir flere lokale leverandører som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet. Det kan nevnes Brunvoll Volda for fremdriftsystem og MMC First Process for RSW system og fiskehåndteringsutstyr.

Kontrakten er en anerkjennelse for det lokale samarbeidet mellom de ulike leverandørene i den maritime klyngen på nordvestlandet. Stadyard har lang og god erfaring med å bygge fiskebåter og ser på dette som et nytt, spennende oppdrag for et oppegående rederi. For Marin Teknikk er dette et nytt og interessant marked og styrker MTs posisjon for design av fiskefartøy.

Nybygget erstatter rederiets M/S «Jøkul».

– Vi er svært tilfredse og takknemlige med å lande slike avtaler som sikrer arbeidsplasser på Stadyard, Marin Teknikk og ellers med våre andre faste og svært dyktige lokale underleverandører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennende og givende å få jobbe tett sammen med dyktige redere i regionen, sier Agnar Lyng.

Skår Senior AS er eid av søskene Roy og Janita Skår som sammen eier 90 prosent i rederiet, samt søskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eier 10 prosent av rederiet fra Kvalsvika.