Skattenivået må ned og eksportandelen opp, sier Asle Strønen i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.

Skattenivået og Det grønne skiftet

Bransjeforeningen Norske Skipsverft stiller med mange medlemsverft på messen, fem på egen stand D02-38.

– Nor-Shipping har alltid vært en viktig arena for de norske skipsbyggerne, sier Asle Strønen, daglig leder i Bransjeforeningen Norske Skipsverft. – Her møter vi kunder og leverandører, samt beslutningstakere som er med og legger rammer for virksomhetene våre.

Hard internasjonal konkurranse

Nor-Shipping 2023 viser med all tydelighet konkurransebildet som de norske skipsverftene opererer i. Mange av de internasjonale skipsbyggernasjonene har store stands som er flotte blikkfang, regelmessig medfinansiert av sine respektive stater.

– Vi skulle gjerne sett at også våre myndigheter var villig til å bidra for å markere næringen på eksportmarkedet, sier Asle Strønen. – Riktignok er noe på gang, men slik vi oppfatter initiativet er det både slapt og tafatt. Litt sånn halvhjertet, kanskje?

Særnorske kostnadsdrivere

– Når vi priser våre produkter må vi kalkulere inn en rekke særnorske kostander, og det hjelper oss ikke akkurat i internasjonale konkurranser, for å si det sånn, fortsetter Strønen.

Kostnadene etter norsk tariff, Allmengjøring, sediment, åpenhetsloven, HMS og lignende, er med og holder næringens priser oppe. – Her har myndighetene et handlingsrom som kan brukes for å bedre våre sjanser på eksportmarkedet, men foreløpig velger regjering og departement å ikke benytte seg av denne muligheten. Trist for vår verdiskaping og sysselsetting, mener Asle Strønen.

Skattenivået i Norge har noe å si for arbeidsplassene næringen representerer. – Må virksomheten tømmes for kapital for å betale skatt, reduseres også virksomhetens likviditet til investeringer i det grønne skiftet og egen infrastruktur, forklarer Strønen og viser til at noen skipsbyggernasjoner har helt andre skatteregimer som favoriserer disse i internasjonal konkurranse.

– Det er en ubalanse i det internasjonale skipsbyggingsmarkedet som kompliserer vår konkurransekraft, fremholder Asle Strønen.

Mangler politisk dynamikk

– Og våre myndigheter gjør lite for å redusere ubalansen, hevder Strønen. – Fagre ord med tomt innhold har vi hørt nok av, synes nå vi. Men kanskje kan Nor-Shipping messen være en arena hvor vi får politikerne i tale slik at vi kan omgjøre handlingsrommet til et aktivitetsrom?