Når rederier velger å bygge skip i Norge har det positive ringvirkninger for hele landet. Arkivfoto.

Skipsbygging som norsk verdiskaping

Årets fiskerimesse i Trondheim er vel gjennomført, optimismen var stor og som skipsbyggere har vi fått flere fiskebåtprosjekter å følge opp. Mange er villig til å betale for kvalitet i alle ledd.

I kjølvannet av messen var det i Sunnmørsposten oppslag om at et fiskebåtrederi som kontraherer billigere utenfor Norge og EU. Og som en representant formulerte seg; «… (her) er lett å hyre inn folk og arbeidskrafta er rett og slett rimelegare».

Dette har Norske Skipsverft som bransjeforening selvsagt et ønske om å kommentere. Men først, en kommentar til definisjonen av skipsbygging. Skrog er en komponent på lik linje med fremdriftsmaskineri, elektronikkpakker m.m. som norske verft kjøper inn for å sammenstille et ferdig fartøy. Vår oppfatning er at det bygges gode båter i Norge. Vi leverer på kvalitet, innovasjon og leveringspresisjon. Det er rett og slett ganske så forutsigbart å bygge i Norge.

Om vi i denne omgang lar debatten om lønns- og arbeidsvilkår utenfor EU ligge, og heller konsentrerer oss om det positive ved skipsbygging i Norge – også sett i lys av bruk av innleid arbeidskraft – ja, så har vi gode meldinger å komme med:

Uavhengig av forholdet mellom fast ansatte og innleie, er verdiskapingen i Norge ved bygging i Norge svært stor. I et norsk perspektiv spiller det stor rolle hvor fiskebåtrederi velger å realisere sine flotte fiskebåt-prosjekter.

Vi har hentet inn tall fra én leverandør av innleid utenlandsk arbeidskraft som benyttes av flere skipsverft i SMPs nedslagsfelt. Tallene for innbetalt skatt til Norge fra dette selskapet for de utenlandske arbeiderne som jobber i Norge, er slik:

2020: kr 24.551.110,00

2021: kr 26.640.270,00

2022: kr 39.400.000,00

Som sagt, dette er bare én av leverandørene som norske skipsverft benytter seg av.

All denne direkte og indirekte verdiskaping som kommer nasjonen Norge til gode ved norsk skipsbygging har altså betydning. Den er med og bygger vårt velferdssamfunn. Vår gode, innleide utenlandske arbeidskraft tar sin del av samfunnsbyggingen.