Rostein AS sin hybride brønnbåt "Ro Vision" ble levert fra Larsnes Mek. Verksted AS og kåret til Årets skip 2020. Fartøyet har finansiering etter Skipsordningen. Foto: Verftet

Skipsfinansieringstilbudet videreføres

Regjeringen vedtok nylig å videreføre det innenlandske finansieringstilbudet Skipsordningen. Dessverre ble ordningen ikke gjort permanent, men kun forlenget med ett år.

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) fikk gjennomslag for ordningen i 2017. Den ble gjort gjeldende fra 2018 og forvaltes av Eksportkreditt og GIEK. Den utlignet en daværende konkurransevridende ubalanse ved at rederier som kontraherer fartøy ved norske skipsverft får tilgang til statlige lån og garantier også når fartøyet skal brukes i Norge.

I 2017 ble det bestemt at Skipsordningen skulle ha en prøveperiode på tre år, altså gjelde ut 2020. NSSM har overfor Næringsdepartementet poengtert at ordningen fungerer etter hensikten (den bidrar til at kontraheringer gjøres ved norske verft) og at den derfor må gjøres permanent. – Selv om det er greit at regjeringen forlenger ordningen med ett år, er det skuffende at den ikke tar inn over seg realitetene og gjør den permanent, uttaler Asle Strønen i bransjeforeningen Norske Skipsverft. – I det hele tatt etterlyser vi en langt mer proaktiv holdning fra det offentlige.

Skipsfinansieringstilbudet omfatter lån og garantier til nybygging (mer enn 100 brt.) eller ombygging (mer enn 1000 brt.) av alle typer fartøyer. Du kan lese mer om skipsfinansieringstilbudet her.